Oslo kommune

Oslo kommune ønsker å fremme et matforbruk som er bærekraftig for miljø og samfunn, og bidrar til god folkehelse og dyrevelferd.