Bruker- og salgsbetingelser

Vi vil gjøre våre vilkår for salg og bruk tydelige og forståelige for alle. Hvis du har noen spørsmål om vilkårene våre som ikke er besvart nedenfor, kan du kontakte oss.

Innledning og generell informasjon

Innledning

Oda er en tjeneste som leveres via digitale løsninger, innhold og levering av varer og tjenester fra vår egen nettbutikk eller andre nettbutikker vi samarbeider med. Disse vilkårene gjelder for alle registrerte brukere og inkluderer alle tjenester som Oda leverer gjennom selskapene i Oda-konsernet og/eller tilknyttede selskaper. Dette inkluderer både våre digitale tjenester og alle salg og levering av varer og tjenester. Sammen med bestillingene dine, som alltid er bekreftet av en bestillingsbekreftelse, danner disse vilkårene en kontrakt mellom deg og oss.

Når du registrerer en brukerprofil, er du ansvarlig for betaling av varene og tjenestene du bestiller fra oss. Ansvaret ditt inkluderer også andres bruk av kontoen din, inkludert eventuell uautorisert bruk, med mindre det er bevis på at slik uautorisert bruk skyldes vår egen uaktsomhet.

Kjøp av varer hos Oda kan kun gjøres av voksne over 18 år.

Vi leverer kun til adresser i definerte geografiske områder i landene vi opererer i. Du kan sjekke hvilke adresser vi leverer til når som helst på nettstedet vårt eller i appen vår.

Hvis du bruker tjenesten vår som en kunde, er kjøpene dine regulerte av norsk lovgivning om forbrukervern, som er basert på EUs forbrukerrettighetsdirektiv (2011/83) og e-handelsdirektivet (2000/31).

Hvis du vil ha mer informasjon om dine juridiske rettigheter som forbruker i Norge, henvises det til gjeldende regelverk som for eksempel:

Ta kontakt med Forbrukertilsynet hvis du vil vite mer om dine rettigheter og plikter når du handler hos Oda.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforskriften) gjelder for mat- og ernæringsmerking.

Odas varer og tjenester tilbys både til forbrukere og bedrifter. Rettighetene gitt i disse salgs- og bruksvilkårene som er rettet mot forbrukere gjelder ikke for kunder som ikke anses å være forbrukere i henhold til den norske lovgivningen om forbrukervern.

Oda bryr seg om personvernet til hver og en av våre kunder, og vi vet at vi alltid må fortjene og opprettholde kundenes tillit. Du kan lese mer om hvordan vi behandler og beskytter personopplysningene dine i vår personvernerklæring. Dette inkluderer også hvordan vi bruker informasjonskapsler og sporingsteknologi.

Hvem snakker vi om når vi sier «vi»?

Oda er en internasjonal organisasjon som leverer varer og tjenester i flere land. Hvis du bor i et land vi opererer i, er Oda en juridisk enhet registrert i det landet. For brukerne våre i Norge er Oda-enheten Oda Norway AS med organisasjonsnummer 912 262 510.

I disse norske salgs- og bruksvilkårene henvises Oda til som «Oda», «selger», «vi», «oss» eller «vår».

Når vi sier «bruker», mener vi en person eller et selskap med tilknyttede personopplysninger og bruker informasjon som har inngått et løpende kontrakts- og kundeforhold med Oda ved å registrere en brukerkonto og på den måten godta disse vilkårene.

Når vi sier «kunde» mener vi en bruker som har fullført et kjøp, altså personen eller bedriften som er oppført som kunde i bestillingsbekreftelsen, og omtales heretter som «kunde», «bruker», «deg» eller «din».

Kontoen din

Sette opp kontoen din

Hos Oda ber vi alle som vil handle om å registrere en konto og oppgi noe informasjon om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du bestiller og noe gir oss muligheten til å gjøre Oda til noe mer enn bare en dagligvarebutikk – nemlig et rikt og inspirerende nettmiljø og en inspirerende og nyttig tjeneste.

Hvis du er ny hos Oda, kan du sette opp en konto her.

En brukerkonto kan kun være gyldig for én (1) person eller bedrift med tilknyttede personopplysninger og brukerinformasjon.

Ditt ansvar

Når du oppretter en konto, godtar du:

 • å opprette riktig kontotype for din bruk, dvs. enten en personlig konto eller en bedriftskonto;
 • å oppgi riktig og fullstendig informasjon om deg selv;
 • at informasjonen er din og/eller at du har rett til å handle på vegne av personen eller enheten du registrerer eller handler for, inkludert retten til å inngå bindende avtaler;
 • å oppdatere informasjonen hvis den endres*; og
 • å overholde norske lover**.

* Merk at hvis du oppgir feil informasjon eller Oda mistenker at du har oppgitt feil informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller tilbakeholde bestillinger.

** Hvis vi mistenker ulovlig aktivitet på kontoen din, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller tilbakeholde bestillinger.

Som en registrert bruker er du ansvarlig for sikkerheten til brukerkontoen og profilen din. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som finner sted i tilknytning til brukerkontoen din, og du godtar:

 • å ikke dele brukernavnet eller passordet ditt med andre;
 • å rapportere eventuell misbruk eller mistanker du måtte ha hvis du tror brukerkontoen din kan ha blitt kompromittert;
 • å følge salgs- og bruksvilkårene og godta vår personvernerklæring.

Kuponger, gavekort og henvisninger

Vi tilbyr av og til rabatter, tilgodelapper eller gavekort i form av «kuponger». Kuponger er i hovedsak digitale tilgodelapper som samles på kontoen din. De kan være gyldige i en begrenset periode, kun for bestemte dager i uken eller bestemte datoer og er ofte koblet til et minstekrav for bestilling. Flere kuponger kan vanligvis ikke kombineres i en enkelt bestilling. Vilkårene for hver kupongtype kan variere, men du kan alltid finne vilkårene for hver av kupongene i Fordeler-avsnittet i brukerprofilen din.

Kuponger kan ikke deles på flere bestillinger og kan kun brukes én gang. Dette betyr at de kun kan brukes på bestillinger som koster minst like mye som kupongens verdi.

Oda tilbyr av og til rabatter i form av kuponger i forbindelse med kampanjer, for eksempel når vi vil oppfordre deg til å bruke oss igjen etter en pause eller som en belønning for å henvise nye kunder. Vi distribuerer denne type kuponger etter eget skjønn, og vi kan endre vilkårene for utstedelse når som helst.

Hos Oda blir du belønnet hvis du henviser en ny kunde til oss ved å benytte din unike henvisningskode i brukerprofilen din. Når en person bruker din henvisningkode for å etablere en bruker hos Oda for første gang, vil personen motta en henvisningskupong på 100 kr på personens første ordre hos over 600 kr. Kupongen som den nye henviste kunden mottar er gyldig i 14 dager etter at den nye kunden etablerer en konto hos Oda. Som henvisende kunde vil du bli belønnet med en henvisningskupong på 100 kr som kan benyttes på din neste ordre på mer enn 900 kr, og som er gyldig i 30 dager. Kunder kan kun bruke én (1) henvisningskupong per ordre. Vær oppmerksom på at i perioder hvor Oda kjører vervekampanjer kan verdien på henvisningskuponger og minste verdi på handlekurven hvor disse kan brukes oppjusteres. Den enkelte vervekampanjen vil inneholde nærmere detaljer om dette.

Kampanje- eller henvisningskuponger gis i utgangspunktet både til den henviste kunden ved registrering med en unik kobling eller invitasjonskode og til den som henviste kunden når den henviste kunden foretar den første bestillingen som oppfyller kupongens spesifikke vilkår.

En person kan kun henvises én gang, og du kan få maksimalt én (1) henvisningskupong per husholdning. Kun ekte og unike fysiske personer med ekte personopplysninger som bor i det geografiske området som dekkes av disse vilkårene anses som gyldige mottakere av henvisningskuponger.

Hvis Oda mistenker misbruk av kuponger (for eksempel at du prøver å henvise deg selv eller nære slektninger ved å opprette flere brukerkontoer, henvise i uregelmessig, profesjonell skala eller til kommersielle formål, på annen måte bryter disse vilkårene eller annen bruk som vi mener ikke er forenlig med intensjonene våre), kan vi nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kupongene dine samt slette eller deaktivere brukerkontoene hvor misbruket forekom. Vi kan også kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

Generelle vilkår for gavekort:

 • Alle gavekort selges med 12 måneders utløpsdato
 • Gavekort kan brukes på alle produkter i butikken (med unntak av nye gavekort)
 • Gavekort selges med en minimumsverdi på 400, opp til 5000,-
 • For å kjøpe, og benytte gavekort, må man opprette en konto på oda.com (eller i app)
 • Når du har lagt til et gavekort på din konto (for mottaker), kan ikke gavekortet gis videre
 • Gavekortet kan brukes til å betale deler av en bestilling, dersom ordrebeløpet er større en beløp på gavekortet
 • Hvis gavekortet har høyere verdi en bestillingen, vil restbeløpet automatisk videreføres på din konto
 • Gavekortet kan ikke løses inn i kontanter, eller brukes til å kjøpe nye gavekort
 • Hvis mottaker av gavekort sletter sin konto på oda.com, tilfaller gjenstående beløp Oda
 • Det er ingen gebyr eller kostnader knyttet til bruk av gavekortet.
 • Du har 14 dagers angrerett når du kjøper gavekort. Dersom gavekortet er aktivert og lagt til på en konto bortfaller angreretten.

For deg som kjøper gavekort:

Du kan kjøpe et eller flere gavekort på Oda. Dersom du kjøper fler enn ett gavekort, må beløpet være det samme på alle. Du vil motta både kvittering, og gavekortet på e-post adressen som er registrert på din konto. Hvis du skal sende gavekortet til noen, kan dette gjøres per e-post, eller printe ut gavekortet.

For deg som mottar gavekort:

For å benytte gavekortet må man ha en konto på oda.com. Du vil motta en gavekort kode, enten per epost, eller fysisk, som legges inn på din konto.

Retur av panteflasker

Oda tilbyr retur av flasker med pant i samarbeid med Infinitum AS. Vi tar kun imot retur av panteflasker i poser som er spesiallaget for dette. Panteposen kan kjøpes i nettbuttikken til en pris som utgjør kostpris for posen og Odas kostnadsdekning i forbindelse med returtransport. Kunden leverer panteposen med flasker til sjåføren vår i forbindelse med mottak av en leveranse, så fraktes den deretter til samarbeidspartneren vår for telling og behandling av flaskene. Du får en tilgodelapp pålydende totalverdien av de returnerte flaskene som kan brukes som kupong ved senere kjøp hos oss.

Vi tilbyr foreløpig kun retur av panteposer ved hjemlevering, og vi forbeholder oss retten til å akseptere maksimalt én pantepose per kunde per levering. Det tar opptil 14 virkedager før du får utstedt en tilgodelapp for de returnerte flaskene.

I henhold til forskrifter om gjenvinning og behandling av avfall, har Oda plikt til å ta imot retur av rimelige mengder tom emballasje som vi selv selger. Hvis du ikke vil kjøpe panteposen eller motta en kredittlapp, kan tom emballasje etter avtale leveres til Oda Norway AS, Drammensveien 189, 3420 Lierskogen til manuell telling og kontant betaling.

Retur av elektronisk avfall

Oda er tilsluttet Renas, og vi tilbyr gratis retur av elektronisk avfall for tilsvarende produkter som de vi selger i vår nettbutikk. Du kan sende tilbake elektronisk avfall via RENAS uten ekstra kostnad, ved å bestille en returseddel som du deretter fyller ut og sender inn sammen med produktet via Posten. Produktet blir da gjenvunnet av RENAS. Husk at elektronisk avfall ikke må blandes med annet avfall.

Les mer om ordningen og bestill returseddel her.

Kommunikasjon

Når du oppretter en brukerkonto hos oss, anses det som et løpende kontraktsforhold. Når du aktivt bruker kontoen din, anses det som et eksisterende kundeforhold. I tilknytning til disse forholdene, vil vi noen ganger formidle markedsinformasjon og annen informasjon til deg, men alltid i tråd med gjeldende markedsføringslover og -forskrifter.

Denne type kommunikasjon kan sendes til mobiltelefonnumre eller e-postadresser du har delt med oss, eller som et varsel via appen vår, eller i enkelte tilfeller per fysisk post. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Avslutning av kontoen din

Du kan slette kontoen din hos oss når som helst. Dette vil avslutte det løpende kontrakts- og kundeforholdet med Oda. Du kan finne mer informasjon om hvordan du gjør dette og hva et innebærer for opplysningene dine i vår personvernerklæring.

Handel med Oda

Bestilling

Bestillingen din er bindende så snart den er registrert på serveren vår. Når vi har registrert bestillingen, bekrefter vi dette ved å sende deg en bestillingsbekreftelse per e-post. Hvis et eller flere produkter i bestillingen er utsolgt, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av bestillingen. I en situasjon hvor noe er utsolgt varsler vi deg med informasjon om hva vi har gjort for å løse situasjonen, enten i form av en refusjon, kreditnota, erstatningsprodukt eller senere levering. Vi gir deg alltid muligheten til å snakke med oss om en annen løsning hvis du ikke er fornøyd med utfallet.

Betaling

For privatkunder utføres betaling for bestillinger med et debet- eller kredittkort via nettstedet eller appen vår. Kjøpesummen reserveres på kortet ditt når du bestiller, og så belastes kortet samme dag som varene sendes fra varehuset vårt. Du kan lese mer om trygg betaling her.

For bedriftskunder utføres betaling for bestillinger via en faktura som sendes per e-post til fakturaadressen kunden har oppgitt i profilen. Fakturaen har forfall 14 dager fra datoen varene leveres, med mindre annet er avtalt.

Oda forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekker. Ved uvanlig store bestillinger, bestillinger utført av selskaper med lav eller ingen kredittverdighet/-historikk og/eller manglende eller stengte kontoer, kan vi be om forskuddsbetaling før bestillingen utføres.

Ved manglende betaling sendes det krav til inkasso etter at vi har gitt varsel om dette. Oda har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for kravet på kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger.

Vi forbeholder oss retten til å nekte levering, inkludert salg av et begrenset antall varer til en enkeltperson innen en spesifisert tidsperiode. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

Priser

Alle oppgitte priser er inkludert merverdiavgift med mindre annet er oppgitt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader knyttet til kjøpet, inkludert pakking, frakt, levering, flaskepant, emballasje osv.

For bedriftskunder påløper et kreditt- og logistikkgebyr som er lagt til i prisen på hver vare. Når du navigerer rundt i nettbutikken, er prisene inkludert denne avgiften for disse kundene.

Kostnaden for produktene våre endrer seg stadig, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre prisene i butikken som følge av prisendringer fra våre leverandører. Det er mulig at prisen på et produkt kan ha blitt endret mellom bestillingsdatoen og leveringsdatoen; i så fall gjelder prisen på datoen da du la inn bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å nekte levering av alle varene basert på prissvingninger og lagersituasjon.

Vi leverer våre produkter til deg i spesiallagde pappesker. Eskene kan enkelt brettes sammen og resirkuleres som papp, og du kan også levere brukte esker tilbake til våre sjåfører neste gang du mottar en leveranse fra oss. Vi belaster ordren din med et lite gebyr for eskene på samme måte som du må betale for en bærepose i fysiske butikker. Når du legger inn en bestilling hos oss vil vi automatisk legge til handlekurven din det antallet esker som er nødvendig for å kunne levere din ordre.

For mindre bestillinger kan det påløpe tillegg til leveranseprisen. Disse tilleggene er spesifisert i leveranseprislistene våre, som du finner på nettstedet og i appene våre. Du må kanskje oppgi en leveringsadresse for å se leveringskostnadene som gjelder for deg.

Oda dekker et stort geografisk område og konkurrerer i flere markeder. Som en pålogget bruker kan prisene variere for ulike steder og andre faktorer, som for eksempel lokal priskonkurranse. Priser for hjemlevering kan også påvirkes av etterspørsel og tilgjengelighet i området ditt.

Levering

Levering av kjøpte varer

Oda leverer til adressen du har oppgitt i adresselisten din og valgt ved bestilling, innenfor det tidsrommet du velger. Vi leverer bestillingen til døren din. For bedriftsadresser leverer vi til døren eller lasterampen. Vi tar ansvar for varene du bestiller frem til du mottar dem, ditt ansvar er å klargjøre for levering slik at Oda kan levere din bestilling på en trygg og forsvarlig måte. Dette betyr at du må sørge for å sikre tilstrekkelig ankomst for leveransen, som for eksempel kan innebære at at du må måke, strø eller rydde gårdsplassen, trappen eller oppgangen på en slik måte at det sikrer en forsvarlig og trygg levering for våre sjåfører.

Dersom du har bestilt varer med aldersrestriksjoner (for eksempel alkoholholdige drikkevarer) så kan det hende at sjåføren vil be om en legitimasjonskontroll før vi kan levere slike varer.

Så snart bestillingen din er tilordnet en bestemt leveringsrute, gir vi deg et mer begrenset estimat på når du kan forvente levering innenfor det tidsrommet du har valgt. Merk at dette kun er et estimat, og at Oda forbeholder seg retten til å levere når som helst innenfor tidsrommet du har valgt.

Oda forbeholder seg retten til å nekte levering til enkeltpersoner, husholdninger eller adresser uten å oppgi noen grunn. Det er kundens ansvar å sørge for at levering kan kan gjennomføres på en trygg, anstendig og sivilisert måte. Hvis sjåfører eller annet personell som utfører tjenester for Oda uttrykker ubehag eller opplever at deler av leveransen er utrygg, støtende eller truende, enten for seg selv eller andre, kan kundeforholdet avsluttes øyeblikkelig og uten kompensasjon.

Forsinkelser

Hvis vi kommer for sent med leveringen, gir vi deg beskjed så snart vi er klar over forsinkelsen sammen med informasjon om når vi kan få bestillingen frem til deg. Hvis vi blir mer enn to timer forsinket, kan du bestemme om du vil kansellere bestillingen eller velge et nytt leveringstidspunkt. Hvis du kansellerer, refunderer vi pengene innen 14 dager fra kanselleringen.

Levering utenfor døren

Oda tilbyr ubetjent levering på døren til enkelte adresser. Denne tjenesten gjelder for utvalgte områder og åpner for at bestillinger kan legges igjen utenfor døren til adresser og boliger som er egnet for dette, i samsvar med tilleggsinstruksjoner som er oppgitt i brukerprofilen din. Kriteriene for egnethet er definert av Oda og kan variere, men vi må ha tilgang til inngangsdøren, som ikke kan være bak en låst port eller låst felles inngangsparti.

Hvis adressen er egnet for levering utenfor døren, strekker vi oss langt for å levere i samsvar med leveringsinstruksjonene du oppgir i brukerprofilen din, men vi kan ikke alltid garantere dette.

Vi kan ikke tilby levering utenfor døren for bestillinger som inkluderer varer som krever at du oppgir legitimasjon (for eksempel alkoholholdige drikkevarer).

Når du velger levering utenfor døren for en leveringsadresse, overtar du ansvaret for alle varer som legges igjen ved døren din fra leveringstidspunktet. Leveringstidspunktet sendes til deg via pushvarsling, e-post eller SMS og/eller andre varslinger i appen eller nettbutikken. Du godtar også at kvalitets- og holdbarhetsgarantier fravikes, ettersom vi ikke har noen måte å vite når eller om du har tatt inn bestillingen. Risikoen for at varene blir skadet eller at kvaliteten deres reduseres som følge av at de legges igjen ubeskyttet mot dyr, tyveri og vær overføres til deg. Du godtar at ufullstendige og skadde leveranser ikke nødvendigvis kompenseres for i sin helhet. Din rett til å klage vil være begrenset til situasjoner som ikke skyldes at varene legges igjen ved døren.

Vi bestemmer hvilke adresser som er tilgjengelige for levering utenfor døren, og vi kan alltid trekke tilbake tilbudet uten å oppgi en grunn, både for en bestemt adresse eller et helt område. Dette kan for eksempel forekomme i en situasjon som fører til ulempe for Oda eller en tredjepart dersom varene legges igjen utendørs.

Andre leverandører

Oda kan også tilby levering av varer kjøpt fra utvalgte nettbutikker og leverandører vi samarbeider med (kjent som «partnerbutikker»). Oda bestemmer til enhver tid hvilke nettbutikker som anses som partnerbutikker samt varene og de geografiske områdene tjenesten dekker. Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å kansellere en partnerbutikkbestilling eller klage på varer som er levert på vegne av partnerbutikker, må du rette dem til den relevante partnerbutikken. Klager på selve leveransen skal imidlertid rettes direkte til Oda.

Når du kjøper varer fra en partnerbutikk, godtar du:

 • å oppgi riktig informasjon om hvor du vil at produktet skal leveres;
 • å angi hvem som skal motta produktet;
 • å være tilgjengelig til å motta produktet til avtalt tid; og
 • å sørge for at det er god tilgjengelighet for levering (f.eks. fjerne snø) og at det er trygt og sikkert for sjåføren/bilen å levere til deg.

Hvis du ikke er ved den registrerte leveringsadressen når vi kommer med produktet innen avtalt tid, vil vi prøve å ringe deg på det registrerte telefonnummeret ditt for å avklare hva som skal gjøres. Det kan påløpe et tilleggsgebyr hvis du ikke er hjemme til avtalt tid og produktet må leveres senere.

Hvis produktet du har kjøpt ikke leveres fra partnerbutikken til Oda til avtalt tid, kan det være nødvendig å endre leveringstidspunktet. I så fall vil du bli kontaktet av partnerbutikken for å avtale et nytt tidspunkt for levering. Hvis det av andre årsaker ikke er mulig å levere i tide, kontaktes du av Oda for å avtale et nytt tidspunkt for levering.

Ufullstendige leveranser

Hvis du ikke er ved adressen din når vi kommer med produktet, og vi er innenfor avtalt tidsrom, vil vi prøve å ringe deg på det registrerte telefonnummeret ditt for å avklare hva som skal gjøres.

Du vil ha muligheten til at varene legges igjen på din egen risiko, eller å få bestillingen kansellert mot et tilleggsgebyr for å dekke utgifter knyttet til retur av varene, og for å dekke tapet vi lider i form av varer som ikke kan selges. Resten av verdien av varene krediteres kontoen du brukte til betaling. De samlede gebyrene er begrenset til verdien av bestillingen.

Hvis vi ikke får tak i deg, legges varene igjen på din egen risiko med mindre annet er avtalt. Varer som krever legitimasjon fjernes fra bestillingen hvis den legges igjen.

Spesialavtaler, som for eksempel å la varer stå igjen uten tilsyn eller levering til andre adresser, inngås kun hvis det ikke kommer til å skape et stort problem for oss, og du påtar deg alltid enhver risiko. Vi påtar oss ikke noe ansvar for redusert kvalitet og/eller holdbarhet for varer som ikke leveres i samsvar med bestillingens opprinnelige vilkår.

Vi påtar oss heller ikke ansvar for redusert kvalitet og/eller levetid for varer som ikke mottas til opprinnelig avtalt leveringstidspunkt.

Våre forpliktelser overfor deg

Når du mottar varene dine

Etter at du har tatt imot en leveranse fra oss, skal du så snart du kan sjekke at varene stemmer overens med bestillingsbekreftelsen og at ingenting har blitt skadet under transport. Hvis et produkt har en feil eller mangel, kan du enten velge at en ny vare av samme produkt skal leveres på en senere dato, eller at betalingen for varen krediteres til samme konto du brukte til å betale for bestillingen. Hvis du vil at varen (eller varene) krediteres basert på en av garantiene våre (for eksempel ferskhetsgarantien vår) eller et annet relevant tilbud, må du gi oss beskjed innen 12 timer etter levering.

Våre garantier

Vi overholder alltid gjeldende regler og forskrifter angående forbrukerklager i landene vi opererer i. Våre garantier setter ingen begrensninger på klagefristen som gjelder under norsk lovgivning om forbrukervern.

I enkelte situasjoner strekker faktisk kundeløftet vårt seg enda lenger:

Ferskhetsgaranti

Vi gir en ferskhetsgaranti for enkelte av produktene våre som forringes raskt, som for eksempel fersk fisk og kjøttprodukter. Hvis et produkt har en ferskhetsgaranti, vil det fremgå av informasjonen om produktet på vår nettbutikk eller i appen, samt hvor mange dager fra levering garantien gjelder. Hvis vi ikke oppfyller ferskhetsgarantien, som innebærer at antall dager som er angitt på pakken du har mottatt er mindre enn det vi har oppgitt for produktet i nettbutikken/appen, gir vi deg pengene tilbake.

Merk at ferskhetsgarantien ikke gjelder hvis produktet er rabattert eller solgt som en del av en kampanje.

Frukt- og grønnsaksgaranti

Vi gir også garanti på fersk frukt og grønnsaker. Dette betyr at hvis du har en klage på frukten eller grønnsakene du har bestilt, for eksempel at noe er ødelagt eller forringet, gir vi deg pengene tilbake for den varen uten å stille noen spørsmål. Vi forbeholder oss retten til å fravike denne garantien dersom vi mistenker at garantien utnyttes på en måte som ikke er i tråd med våre intensjoner, herunder at vi mistenker at det ikke er noe galt med varene som det klages på.

Noen ganger innfører vi også tidsbegrensede garantier, og i slike tilfeller vil ikke nødvendigvis detaljene være inkludert i disse salgs- og bruksvilkårene. Når det er sagt, kan du alltid finne informasjon om garantien andre steder i appen eller nettbutikken vår.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd

Returer og refusjoner

Hvis det er noe galt med bestillingen, må du gi oss beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget det eller burde ha oppdaget det. Ideelt sett bør du kontakte oss innen syv dager. Siste frist for å klage er to år etter at du tok bestillingen i din besittelse. De norske forbrukervernlovene om risikooverføring, feilmeldinger og sanksjoner angående forsinkelser gjelder for privatkunder som etter gjeldende lovgiving defineres som forbrukere.

Refusjoner utføres innen 14 dager etter at vi har blitt varslet.

Kontakt kundeservice hvis du har noen spørsmål eller klager angående bestillingen.

Angrerett

Oda forholder seg til regler og forskrifter angående heving av forbrukerkjøp. Disse reglene kan gi deg en generell rett på 14 dager fra leveringsdatoen til å angre kjøpet, men du må være oppmerksom på at det er spesielle bestemmelser i reglene knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel visse mat- og drikkevarer. Disse bestemmelsene kan innebære at den generelle angrefristen ikke gjelder for mange av varene Oda tilbyr sine kunder.

Det kan derfor hende at angreretten din ikke gjelder avtaler om:

 • levering av varer som forringes eller raskt når utløpsdatoen;
 • levering av forseglede varer som av grunner knyttet til helse og hygiene ikke er egnet for retur samt der forseglingen er brutt etter levering;
 • hastereparasjoner eller -tjenester hvor du uttrykkelig har bedt oss om å besøke deg; og
 • transport av varer der en bestemt dato eller tidsperiode er avtalt.

Angreretten gjelder ikke for bedriftskunder eller kunder om ellers ikke er definert som forbruker i gjeldende regelverk.

For å utøve angreretten må du varsle oss per brev til Oda Norway AS, Kjølberggata 31, 0653 Oslo, eller per e-post til hei@oda.com. Du kan bruke avbestillingsskjemaet under, men dette er ikke obligatorisk.

Ved heving av varekjøp refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg for de aktuelle varene, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som skyldes at du har valgt en annen type levering enn den billigste formen for levering vi tilbyr), uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 14 dager etter den dagen vi mottar melding om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. Du vil uansett ikke bli belastet noe gebyr som følge av refusjonen.

Vi kan holde tilbake refusjonen inntil vi har mottatt de refunderte varene eller til du har fremlagt dokumentasjon på at varene er returnert, avhengig av hvilket av disse som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til Oda Norway AS, Drammensveien 189, 3420 Lierskogen, uten urimelig forsinkelse og i alle fall senest 14 dager etter at du varsler oss om at du vil heve kjøpet. Fristen er overholdt dersom du returnerer varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må påta deg de direkte kostnadene for returnering av varene. Kostnadene er beregnet til maksimalt omtrent 250 kr. Du er kun ansvarlig for eventuell reduksjon i varens verdi som følge av annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema

Utfylt skjema kan sendes til oss per vanlig post eller e-post:

Oda Norway AS,

Kjølberggata 31,

0653 OSLO

E-post: hei@oda.com

 1. Kundens navn
 2. Kundens adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi meddeler herved at jeg/vi ønsker å trekke tilbake min/vår avtale for kjøpet av følgende
  • varer bestilt den (sett inn): / mottatt den (sett inn)
  • tjenester bestilt den (sett inn): / mottatt den (sett inn)

Signatur (ved forsendelse per brev)

Juridiske forhold

Immaterielle rettigheter

Oda-logoen er et registrert varemerke som tilhører selskapet Oda Group Services AS i Oda-konsernet, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 927 939 460.

Det er ikke tillatt å bruke våre navn, logoer, skjermbilder eller bilder på noen måte som kan være forvirrende eller antyde sponsing, anbefaling eller tilknytning uten forutgående skriftlig samtykke fra oss.

Produktbilder og oppskrifter med bilder brukes med tillatelse og i samsvar med både gjeldende lov, generelle bruksvilkår og spesialavtaler med våre lokale leverandører, innholdsleverandører og andre samarbeidspartnere.

Alt innhold på disse nettsidene tilhører Oda-konsernet eller dets underleverandører og er beskyttet av opphavsrett, markedsføring, varemerke og andre relevante lover. Dette betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, inkludert oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og oppsett og annet innhold på disse nettsidene ikke kan lastes ned, kopieres eller brukes på noen annen måte uten at det er uttrykkelig tillatt av ufravikelig lov eller ved uttrykkelig skriftlig forutgående samtykke fra Oda.

Ansvar og ekstraordinære forhold

Oda er kun ansvarlig for tap for produktet hvis det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder imidlertid ikke hvis Oda kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kan forventes å unngå eller overvinne konsekvensene av.

Oda er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet forårsakes av grov uaktsomhet eller forsett fra vår side. Ved forbrukerkjøp kan ikke rettighetene dine med hensyn til obligatoriske forbrukerlover fravikes.

Hvis Oda blir forhindret i å levere, eller vi er tvunget til å foreta en levering under omstendigheter som ikke er ideelle, eller hvis en levering blir urimelig tyngende som følge av en arbeidskonflikt eller andre forhold som partene ikke kan kontrollere, f.eks. ekstremvær, brann, krig, mobilisering av militære styrker, rekvisisjon, beslagleggelse, valutarestriksjoner, pandemier eller epidemier, opptøyer og uroligheter, mangel på transportmidler, generell mangel på varer, begrensning i tilgjengelig arbeidskraft samt mangler eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av omstendighetene nevnt i dette avsnitttet, er Oda fritatt for alt annet ansvar unntatt ved reklamasjon og for å kreditere kjøpesummen for defekte produkter.

Forbehold

 • Oda forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, inkludert som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Vi vil alltid varsle deg om eventuelle endringer i bruksvilkårene, og de vil tre i kraft fra den datoen vi kontakter deg om det. Ved å bruke tjenestene våre, godtar du endringene. Du er ansvarlig for å overholde gjeldende salgs- og bruksvilkår til enhver tid.
 • Oda, og alt innhold som inngår i tjenesten, gjøres tilgjengelig «som det er» og uten noen form for garanti eller sikrede funksjoner. Vi forbeholder oss retten til å når som helst, etter eget skjønn, stoppe og/eller endre tjenesten eller funksjonaliteten helt eller delvis.
 • Vi streber etter å gi kundene våre så nøyaktig informasjon som mulig om produktene våre. Vi tar imidlertid forbehold om skrive-/trykkfeil som kan føre til at vi ikke alltid kan levere nøyaktig det som ble presentert i nettbutikken eller annen markedsføring. Hvis dette forekommer, har du rett til å kansellere bestillingen din.
 • For produkter som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje, gjelder salgsvilkårene som er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer er gyldige til oppgitt sluttdato eller så langt lageret rekker. I forbindelse med en kampanje forbeholder vi oss retten til å begrense antall salg av et produkt eller kombinasjon av tilbud til samme person innenfor et tidsrom.
 • Opplysninger som er oppgitt om produkter, i samsvar med gjeldende matopplysningsforskrifter, som næringsinnhold, ingredienser, allergener osv., leveres av den enkelte produsent. Oda er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med forsiktighet og er kun veiledende. Alle som tilbereder eller serverer mat til en allergisk person må alltid lese ingredienslisten for produktet på emballasjen nøye.
 • Bilder som brukes på sidene og i appene våre er illustrerende og kan avvike fra produktets faktiske utseende.
 • Oda er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre kunder eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Oda. Du er ansvarlig for innholdet i brukerkontoen og profilen din samt for konsekvensene av å legge ut eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi kun fungerer som en tilrettelegger for deg og andre kunders distribusjon og publisering av innhold.
 • App eller nettbutikk kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Oda har ingen ansvar for innholdet, tjenestene eller produktene som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsider.

Valg av lov og tvisteløsning

Gjeldende lov og tvisteløsningsprosess knyttet til våre tjenester i Norge er underlagt norsk lov, med Oslo tingrett som første juridiske instans for eventuell tvisteløsning. Forbrukere har alltid rett til å ta ut søksmål og være tiltalt for retten i rettskretsen hvor forbrukeren er bosatt.

Betingelsene ble sist oppdatert 15. november 2023.