Klimavennlige oppskrifter


Klimavennlige oppskrifter

Vi ønsker å gjøre det enklere å velge klimavennlig. Derfor har vi lansert klimavennlige oppskrifter! Flere av oppskriftene våre er nå merket med et bilde av en jordklode. Dette er oppskrifter med lavt klimaavtrykk, som du trygt kan velge hvis du vil spise mer klimavennlig.

FNs klimapanel anslår at verdens matproduksjon står for mellom 21-37% av verdens globale klimagassutslipp. Stadig flere ønsker også å spise mer klimavennlig, men mange opplever at dette er vanskelig!

Hva skal til for at en oppskrift blir klimamerket?

Oppskrifter som har 0.1 - 0.5 kg CO2e utslipp per porsjon har fått klimamerket vårt. Denne definisjonen er satt basert på WWFs og FNs definisjoner av hva som er en relativt klimavennlig rett, nemlig måltider som vil mer enn halvere dagens utslipp relatert til mat i Norge. 

For å kunne avgjøre hvilke oppskrifter som har et relativt lavt fotavtrykk har vi fått hjelp av selskapet Klimato som bruker anerkjente studier for å beregne hver matvares klimaavtrykk. 

Hvorfor regner vi bare på klimautslipp?

Matproduksjon påvirker miljøet og samfunnet på mange måter. Vår merking viser i første omgang viser kun oppskriftens klimagassutslipp. Selv om mange er opptatt av hvordan de skal kutte sine egne utslipp, finnes det ingen standard klimamerking av norske matvarer i dag. 

Miljødirektoratet har i sin rapport “Klimakur” sagt at klimaavtrykket fra norsk matforbruk må reduseres kraftig innen 2030. Klimamerkingen av oppskrifter er et a forsøk på å gi en enkel og overordnet veiledning til hva som er relativt klimavennlig mat. Ønsker du å lære mer om din handlekurvs klimapåvirkning? Se «Ditt klimaavtrykk» - Oda

Vi trenger din hjelp!

Vi vil gjerne høre fra deg om hvordan vi kan gjøre denne klimamerkingen enklere, mer engasjerende og mer nyttig å bruke. Send oss gjerne en mail på sustainability@oda.com!

Vi møter fremtidens forbrukere hver dag og vi setter stor pris på at dere utfordrer oss til å gjøre det enda enklere å velge mer klimavennlig. På forhånd tusen takk for alle gode spørsmål og innspill!

Les mer om hvordan vi jobber med klima, miljø og bærekraft her.