Avløpsåpner Flytende, 750 ml

Jif


Jif Avløpsåpner Flytende, 750 ml
6990
kr 93,20 per l

Jif Avløpsåpner er en flytende avløpsåpner som effektivt fjerner blokkering i tette rør. Jif Avløpsåpner kan brukes på alle typer rør i huset og er skånsom slik at rørene ikke skades ADVARSEL!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H290 Kan være etsende for metaller.

Beskrivelse fra leverandøren

Jif Avløpsåpner er nå enda mer effektiv mot tette rør og er en ekspert på å løse opp hårrester. Avløpsåpneren er skånsom mot alle typer rør, også plastrør. Én flaske inneholder to doseringer. Bruk Jif Avløpsåpner når rørene er tette eller tilsett en klunk for vedlikehold.

Størrelse 750 milliliter
Utleveringsdager Alle dager
Ingredienser Natriumhypoklorittkløsning 4% aktiv klor, <5%: amfotære overflateaktive stoffer, natriumhydroksid
Opprinnelsesland Norge
Leverandør Lilleborg AS

Annet i Rengjøringsmidler Vis alle