Avløpsåpner Flytende, 750 ml

Jif


Jif Avløpsåpner Flytende
7890
kr 105,20 per l

ADVARSEL!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H290 Kan være etsende for metaller.

Beskrivelse fra leverandøren

Bruk Jif Avløpsåpner når rørene er tette, eller tilsett en klunk for vedlikehold. Avløpsåpneren er effektiv mot tette rør og en ekspert på å løse opp hårrester. Den er skånsom mot alle typer rør - også de i plast. Merk deg at produktet kun skal brukes til tette rør, og ikke i toalett.

Størrelse 750 milliliter
Utleveringsdager Alle dager
Ingredienser Natriumhypoklorittkløsning 4% aktiv klor, <5%: amfotære overflateaktive stoffer, natriumhydroksid
Opprinnelsesland Norge
Leverandør
Orkla Home & Personal Care AS

Orkla Home & Personal Care AS har levert informasjonen ovenfor.

Andre kjøpte også