Heavy Gel Avløpsåpner, 550 g

Plumbo


Plumbo Heavy Gel Avløpsåpner
9100
kr 165,45 per kg

ADVARSEL!
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
EUH 031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
EUH 206 Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

Beskrivelse fra leverandøren

Nye Plumbo Heavy Gel gir 3 doseringer pr flaske, og kan også brukes i toalettet. Heavy Gel er tyngre enn vann, og har en gelkonsistens som gjør at den konsentrert trenger gjennom vann, og løser propper av hår, matrester, såpe og fett. Den unike blandingen gir en råsterk avløpsåpner som jobber raskt
og effektivt, men samtidig skånsomt, i alle typer rør.
Særlig godt egnet til avløp med lite fall i f.eks. badekar
og dusj. Kan også brukes i vanntoaletter med standard
plast avløpsrør Skader ikke porselen, lodding, emalje,
septiktanker, plast eller rustfritt stål. Fjerner dårlig lukt.

Størrelse 550 gram
Utleveringsdager Alle dager
Opphavssted Nederland
Leverandør
Conaxess Trade Norway AS

Conaxess Trade Norway AS har ikke levert detaljert informasjon til oss om dette produktet.