Heavy Gel Avløpsåpner, 550 g

Plumbo


Plumbo Heavy Gel Avløpsåpner, 550 g
7690
kr 139,82 per kg

ADVARSEL!
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
EUH 031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
EUH 206 Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

Beskrivelse fra leverandøren

Heavy Gel er sterkere og jobber raskere og mer effektivt enn andre flytende avløpsåpnere. Teknologisk Institutt har testet produktet mot konkurrenter på typiske problempropper på baderommet/dusj. og nye Plumbo Heavy Gel er best på badet!
 Tett vask eller sluk lar seg effektivt åpne.

Størrelse 550 gram
Utleveringsdager Alle dager
Opprinnelsesland Nederland
Leverandør Conaxess Trade Norway AS

Conaxess Trade Norway AS har ikke levert detaljert informasjon til oss om dette produktet.