Rengjøringsspray 500 ml

Klorin


Klorin Rengjøringsspray
5300
kr 106,00 per l

ADVARSEL!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H290 Kan være etsende for metaller.

Beskrivelse fra leverandøren

Klorin Rengjøringsspray med klor er velegnet for hygienisk rengjøring på badet, samt kjøleskap og kjøkkenvask. Rengjøringssprayen dreper alle bakterier og fjerner misfarging utenpå toalettet og andre bakterieutsatte steder på badet som dusjkabinett og blandebatteri.

Størrelse 0,50 liter
Utleveringsdager Alle dager
Opprinnelsesland Norge
Leverandør Lilleborg AS

Lilleborg AS har ikke levert detaljert informasjon til oss om dette produktet.