Klorin Rengjøringsspray 500 ml

Klorin


Klorin Klorin Rengjøringsspray 500 ml
5370
kr 107,40 per l

Klorin Rengjøringsspray med klor dreper alle bakterier og fjerner misfarging utenpå toalettet og andre bakterieutsatte steder på badet som dusjkabinett og blandebatteri. ADVARSEL!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H290 Kan være etsende for metaller.

Størrelse 500 milliliter
Utleveringsdager Alle dager
Opprinnelsesland Norge
Leverandør Lilleborg AS

Annet i Vaskemidler Vis alle