La Piersante

La Piersante Fersk Tagliatelle Håndlaget
Holdbarhetsgaranti i 4 dager

Fersk Tagliatelle

Håndlaget, 300 g
kr 69,90

kr 233,00 /kg

La Piersante Fersk Spaghetti Alla Chitarra Håndlaget
Holdbarhetsgaranti i 4 dager

Fersk Spaghetti Alla Chitarra

Håndlaget, 300 g
kr 69,90

kr 233,00 /kg

La Piersante Fersk Pappardelle Håndlaget
Holdbarhetsgaranti i 4 dager

Fersk Pappardelle

Håndlaget, 300 g
kr 69,90

kr 233,00 /kg

La Piersante Fersk Trottolepasta Håndlaget
Holdbarhetsgaranti i 3 dager

Fersk Trottolepasta

Håndlaget, 300 g
kr 69,90

kr 233,00 /kg