REMA 1000 Klor
Sikkerhetsinformasjon
Vegansk
Sikkerhetsinformasjon
Vegansk

Klor

750 ml, REMA 1000

kr 21,00

kr 28,00 /l


Om produktet

ADVARSEL! H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H400 Meget giftig for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H290 Kan være etsende for metaller.

Beskrivelse fra leverandøren

Klor

Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.

Se alle varer fra REMA 1000

Sikkerhetsinformasjon

Etsende stoffUtropstegnMiljø

Advarsel

Kan være etsende for metaller Gir alvorlige etseskader på hud og øyne Irriterer huden Gir alvorlig øyeskade Kan forårsake irritasjon av luftveiene Meget giftig for liv i vann Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Innhold

Beskrivelse

ADVARSEL! H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H400 Meget giftig for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H290 Kan være etsende for metaller.

Utleveringsdager

alle dager

Størrelse

750 milliliter

Ingredienser

Natriumhypochloritt 2,4 g/100 g. < 5 % Klorbaserte blekemidler (Sodium Hypochlorite).

Produksjonsland

Danmark

Leverandør

Rema 1000

Relatert

REMA 1000 Wc-Gel
Sikkerhetsinformasjon
Svanemerket
Vegansk

Wc-Gel

750 ml
kr 31,50

kr 42,00 /l

Wc Duck Wc Blått 1 stk
Sikkerhetsinformasjon

Wc Blått

1 stk, 40 g
kr 18,00

kr 450,00 /kg

Klorin
Sikkerhetsinformasjon

Klorin

750 ml
kr 29,90

kr 39,87 /l

Jif Universal Spray

Universal

Spray, 500 ml
kr 41,10

kr 82,20 /l

Jif Skurekrem Flytende
Sikkerhetsinformasjon

Skurekrem

Flytende, 500 ml
kr 27,90

kr 55,80 /l