Bruker- og salgsbetingelser

Vi har forsøkt å gjøre våre salgsbetingelser forståelige for vanlige folk - ikke bare advokater. Dersom det er noe du lurer på om dette som du ikke får svar på under, ta kontakt med oss.

Generelt

Oda er en tjeneste som leveres over tid, både gjennom digitale løsninger, innhold, og levering av varer og tjenester fra vår egen nettbutikk eller fra andre nettbutikker vi samarbeider med. Disse betingelsene gjelder for alle registrerte brukere og omfatter alle tjenester Oda Norway AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper leverer (både digitale tjenester, inkludert - men ikke begrenset til - nettsted og app, såvel som leveringstjenester, og alt salg av varer og tjenester). Sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, utgjør disse betingelsene det samlede avtalegrunnlaget for kjøp.

På Oda ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du eventuelt bestiller og noe lar oss lage Oda til noe mer enn bare en butikk — nemlig et rikt og inspirerende nettsamfunn og en inspirerende, hjelpsom tjeneste. Hvordan vi behandler disse brukeropplysningene kan du lese mer om i vår personvernerklæringvår personvernerklæring.

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Oda er ansvarlig for betaling av de ytelser Oda eller Odas samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Odas side.

En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

Kjøp av varer på Oda kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Betingelser for salg og annen informasjon på Oda er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte hjemleveringsadresser, hvorav alle befinner seg på norsk fastland.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Oda.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon (Gjeldende fra 13. desember 2014).

Definisjon av parter

Denne part, Selger, er: Oda Norway AS, org. nr. 912262510 MVA, Nydalsveien 24, 0484 Oslo, og blir i det følgende benevnt «Oda», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 22 10 21 20.

Bruker er: En person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har inngått et løpende avtaleforhold og kundeforhold med Oda Norway AS gjennom å registrere brukerkonto og derigjennom samtykket til disse betingelsene.

Kjøper er: En bruker som har gjennomført et kjøp; Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Bestillingsprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av pengene tilbake, en tilgodelapp, erstatningsvare eller senere levering. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere varelinjene som er berørt av avviket.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, poser m.m.

På små bestillinger vil tillegg i leveringsprisen kunne tilkomme. Disse er spesifisert i våre prislister og i tilknytning til informasjon om total leveringspris.

Oda dekker et stort geografisk område og konkurrerer i flere markeder. Som innlogget bruker kan prisene variere med bl.a. geografi og lokale faktorer, slik som lokal priskonkurranse. Prisene på hjemlevering kan også påvirkes av etterspørsel og fremkommeligheten i ditt område.

Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

For privatkunder gjøres kjøpesummen opp gjennom bank- eller kredittkort via våre nettsider. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varene forlater vårt lager.

For bedriftskunder gjøres kjøpesummen opp gjennom faktura sendt på e-post til den fakturaadressen kunden har oppgitt i sin profil. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist fra den dato varene blir levert dersom ikke annet er avtalt. For bedriftskunder påløper i tillegg et kreditt- og logistikkgebyr på 15% som legges til prisen på hver vare. Når man navigerer rundt i nettbutikken er prisene inkludert dette gebyret.

Oda forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk. Ved unormalt store bestillinger, bestillinger gjort av selskaper med lav eller ingen kredittverdighet/historie og /eller manglende eller lukkede regnskaper kan Oda avkreve forhåndsbetaling før bestillingen effektueres.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Oda har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt, herunder å selge et begrenset antall av en vare til samme person innenfor et tidsrom. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

Levering og forsinkelse

Levering skjer på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Oda leverer til dørterskelen. På næringsadresser leverer vi til dørterskel eller lasterampe. Oda har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Ved forsinket levering på mer enn 2 timer står du fritt til å velge om du vil heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt. Dersom du hever kjøpet vil tilbakebetaling skje innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Oda forbeholder seg rett til leveringsnekt til enkeltpersoner, husstander eller adresser, og uten å oppgi årsak. Det påhviler kunden å sørge for at leveringen kan gjennomføres etter avtalen på en anstendig og sivilisert måte. Dersom sjåfører eller annet personell som utfører tjenester for Oda uttrykker ubehag eller oppfatter noen del av vår varelevering som støtende eller truende, enten for seg selv eller andre, kan kundeforholdet avsluttes umiddelbart og uten erstatning.

Reklamasjon

Oda forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

 • Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du ha anledning til å velge enten å få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.
 • Vi har «frukt-og-grønt garanti» på våre varer. Det betyr at dersom du mot formodning har noe å utsette på frukten eller grønnsakene du har bestilt får du pengene tilbake for varene dette gjelder. Vi stiller ingen spørsmål.
 • Vi har «holdbarhetsgaranti» på enkelte av våre varer som forringes raskt, slik som ferskvarer av fisk og kjøtt. Der vi har holdbarhetsgaranti er dette, samt antall dager fra utlevering garantien gjelder, oppgitt i informasjonen om produktet. Dersom holdbarhetsgarantien av sjeldne årsaker ikke holdes, tilbyr vi pengene tilbake.
 • Holdbarhetsgarantien gjelder ikke så lenge varen er rabattert eller selges i forbindelse med kampanje.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert på bakgrunn av garantier (frukt-og-grønt garanti, holdbarhetsgaranti) eller andre tilbud og kundeløfter, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.

Heving av kjøp, reklamasjon eller brudd på garantier kan meldes til hei@oda.com.

Dersom det foreligger en mangel i bestillingen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (Senest 7 dager etter leveringstidspunkt), gi oss melding om dette. Den absolutt siste fristen for å reklamere er to år etter at du overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Bestillinger som ikke kunne leveres

Oda tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir tatt imot til det opprinnelig bestilte leveringstidspunktet.

Ved hjemlevering: Dersom du ikke er på din oppgitte hjemmeadresse, eller bedriftsadresse for bedriftskunder, når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre.

Du vil få mulighet til å få varene hensatt på din egen risiko eller å få ordren kansellert til et ekstra returgebyr på minimum kr. 300,- for å dekke våre utlegg knyttet til retur av varene og for å dekke tapet som blir påført oss i form av usalgbare varer. Resten av verdien av varene vil bli kreditert tilbake på konto. De samlede gebyrene er begrenset oppad til bestillingens verdi.

Dersom vi ikke får tak i deg vil varene bli hensatt på din risiko dersom ikke annet er avtalt. Varer som krever legitimasjon vil bli fjernet fra bestillingen dersom bestillingen må hensettes.

Særavtaler, slik som hensetting av varer eller levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for Oda og alltid på kundens egen risiko. Oda tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

«Levering utenfor døren»

Oda tilbyr «Levering utenfor døren». Tilbudet gjelder utvalgte områder, og åpner for bestillinger som leveres ved at de hensettes på adresser og ved boliger som «egner seg for dette» etter nærmere anvisninger oppgitt i kundens brukerprofil. Kriteriene for egnethet defineres av Oda og kan variere, men vi må ha tilgang til inngangsdøren, som ikke kan være bak en låst port.

Dersom du kvalifiserer til å bruke tjenesten, vil Oda strekke seg langt for å levere etter leveringsinstruksjonene du oppgir på din brukerprofil, men kan ikke alltid garantere dette.

Tilbudet gjelder ikke varer som krever legitimasjon.

Dersom du bestiller «Levering utenfor døren» overtar du ansvaret for alle varer som settes igjen utenfor adressen din fra leveringstidspunktet. Leveringstidspunktet indikeres med et varsel gjennom pushvarsel eller SMS, og eventuelle andre varsler i appen eller nettbutikken. Videre aksepterer du at kvalitets- og holdbarhetsgarantier frafaller. Risikoen for at varene på annen måte ødelegges eller forringes som følge av at de står ubeskyttet mot dyr, tyveri og vær overdras på samme måte fra Oda til deg som kunde. Du aksepterer at ufullstendige og skadede leveringer ikke nødvendigvis vil bli fullt kompensert. Retten til reklamasjon begrenses til tilfeller som ikke skyldes hensetting.

Oda avgjør til enhver tid hvem som kan få tilbudet, og kan alltid trekke dette ubegrunnet tilbake, både per adresse eller i et helt område, for eksempel dersom hensetting av varer fører til en ulempe for Oda eller tredjepart.

Levering fra nettbutikker vi samarbeider med

Oda kan også tilby levering av varer som er kjøpt hos utvalgte nettbutikker vi samarbeider med. Oda avgjør til enhver tid hvilke nettbutikker, varer og geografiske områder tjenesten omfatter. Spørsmål, angrerett og reklamasjoner på varer som er levert på vegne av nettbutikker vi leverer varer for skal rettes til den aktuelle nettbutikken, og er ikke Oda sitt ansvar. Reklamasjoner på selve leveringen rettes til Oda.

Mottaker av varen forplikter seg til å:

 • Gi korrekte opplysninger om hvor varen skal leveres
 • Oppgi hvem som skal motta varen
 • Være tilgjengelig for mottak av varen til avtalt tid
 • Besørge god framkommelighet for leveringen (f.eks. brøyte for snø) og at det er forsvarlig og trygt for sjåfør/bil å levere

Dersom du ikke er på oppgitt leveringsadresse når vi kommer med varen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre. Det kan påløpe ekstra gebyr dersom du ikke er tilstede til avtalt tid og varen må leveres på nytt.

Dersom varen du har kjøpt ikke blir levert fra nettbutikken til Oda til avtalt tid, kan det bli behov for å endre tidspunkt for hjemlevering. Du vil da bli kontaktet av nettbutikken for å avtale nytt tidspunkt for levering. Dersom det av andre årsaker ikke er mulig å levere på avtalt tidspunkt, vil du bli kontaktet av Oda for å avtale nytt tidspunkt for levering.

Angrerett

Oda forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),
 • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Oda Norway AS) om å besøke forbrukeren (i)
 • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester (m).

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Oda Norway AS, Nydalsveien 24, 0484 Oslo eller hei@oda.com. Du kan bruke vedlagte angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til Oda Norway AS, Solheimveien 3, 1461 Lørenskog, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema

Utfylt skjema sendes til:
Oda Norway AS,
Nydalsveien 24,
0484 Oslo
E-post: hei@oda.com

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
  • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
  • tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
 5. Signatur (Ved brev)
Kommunikasjon

Siden opprettelsen av en brukerkonto hos oss regnes som et løpende avtaleforhold og en aktiv brukerkonto som et eksisterende kundeforhold, vil vi i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til, og kommunisere med, aktive brukere av vår tjeneste.

Kommunikasjonen kan blant annet skje til oppgitt telefonnummere, e-postadresser, adresse eller som varsler gjennom app. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæringvår personvernerklæring for mer informasjon.

Brukeres øvrige plikter

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å

 • Påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto,
 • Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon,
 • Sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for,
 • Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller Oda mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.
 • Følge norsk lov. Ved mistanke om lovsstridig aktivitet forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre
 • Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt
 • Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæringvår personvernerklæring.

Oppskrifter og annet innhold lastet opp av brukere:

Oda gir deg muligheten til å laste opp, poste og redigere tekst og bilder. Du er selv ansvarlig for klarering av rettigheter knyttet til tekst, bilder og andre typer innhold som du gjør tilgjengelig på Oda.

Du er selv ansvarlig for at alt innhold som du legger ut, eller på annen måte gjør tilgjengelig på Oda, ikke bryter norsk lov eller innebærer en krenkelse av tredjeparts rettigheter, herunder alle immaterielle rettigheter, publiseringsrettigheter eller personvernrettigheter.
Du er selv nærmest til å vite om tilgjengeliggjøring av materiale på Oda er lovlig.

Vi forbeholder oss retten til å slette, fjerne eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på Oda, herunder brukerkontoer, hvis vi finner grunn til å tro at det:

 • strider mot norsk lov,
 • ikke følger disse betingelsene,
 • kan oppfattes som støtende, rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk,
 • inneholder kildekode eller annonser,
 • bryter åndsverkloven,
 • er gjort forsøk på å legge til eller endre innhold på en måte som ikke kan sies å være etter hensikten, f.eks. ved å endre eller legge til kildekode eller forsøke å påvirke Odas utseende eller oppførsel,
 • er gjort forsøk på å skade eller få tilgang til Oda eller andre brukeres systemer,
 • inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner o.l,
 • foreligger andre saklige grunner som begrunner at innhold slettes, fjernes eller endres.

For å opprettholde kvaliteten på Oda forbeholder vi oss retten til å publisere eller avpublisere, endre eller fjerne innhold brukere publiserer gjennom vår tjeneste. Oda Norway AS er ikke ansvarlig for tap av data og innhold eller andre direkte eller indirekte tap/skader som skjer ved bruk av tjenesten eller utøvelse av denne retten.

Oda forbeholder seg retten til å gjøre innholdet du gjør tilgjengelig på Oda tilgjengelig for andre i markedsføringssammenheng.

Kuponger og gavekort

Oda kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode, kun gjelde for enkelte ukedager eller tidspunkter og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestillinger. Kuponger kan normalt ikke kombineres på samme handel. Vilkårene kan variere utifra kupongtype, og disse oppgis i tilknytning til kupongen.

Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

Oda kan tilby rabatter i form av kuponger i forbindelse med kampanjer, f.eks. for å oppfordre til å begynne å handle eller som belønning og oppfordring til å verve nye kunder. Oda deler ut slike kuponger etter eget forgodtbefinnende, og kan endre vilkårene for utstedelse når som helst. Kampanje- eller vervekuponger utstedes i utgangspunktet både til den vervede eller inviterte ved registrering med en unik link eller invitasjonskode, og til ververen når den vervede gjør sin første handel som oppfyller kupongens nærmere angitte vilkår.

En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand. Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger.

Dersom Oda har mistanke om misbruk av kuponger (forsøk på å verve deg selv eller nærstående gjennom å lage flere brukerkontoer, verving i unormal, profesjonell skala eller i kommersielt øyemed, ervervelse av kuponger gjennom å bryte disse betingelsene eller annen bruk som Oda ikke vurderer å være etter hensikten) kan vi nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Oda kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

Retur av pant

Oda tilbyr retur av pant i samarbeid med Infinitum AS. Vi aksepterer retur av pant i Infinitums pose spesiallaget til dette. Panteposen kan kjøpes i nettbutikken til kostpris av posen og egen kostnadsdekning ifbm. returtransport. Posen leveres til vår sjåfør og vil deretter transporteres til Infinitum AS for telling og behandling. Du vil motta en tilgodelapp pålydende den innleverte pantens samlede verdi.

Vi tilbyr foreløpig kun retur av pantepose ved hjemlevering og vi forbeholder oss retten til å maks ta imot én pantepose per kunde per levering. Tillat 7 virkedager for utstedelse av tilgodelapp for den innleverte panten.

Jfr. §6-7 i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har Oda Norway AS plikt til å ta i retur rimelige mengder av tomemballasje som vi selv forhandler. Dersom du ikke ønsker å kjøpe panteposen eller motta tilgodelapp kan tomemballasjen etter avtale leveres til Oda Norway AS, Solheimveien 3, 1461 Lørenskog for manuell telling og kontant utbetaling.

Assisterte brukere

Oda tilbyr mulighet for handlehjelp for «assisterte brukere». Funksjonaliteten åpner for at personer eller organisasjoner med myndighet og fullmakt til å utføre bestillinger på vegne av andre («Fullmaktshaver»), kan bestille varer til personer som har gitt slik fullmakt («Assisterte brukere»). Slik fullmakt reguleres gjennom avtaler mellom partene direkte, ikke med Oda Norway AS. Assisterte brukere kan ikke opprette konto selv - slike kontoer kan kun opprettes av Fullmaktshavere som har inngått avtale med Oda om dette.

Egne leveringstider og leveringspriser kan gjelde for assisterte brukere. Levering til assisterte brukere tilbys ikke nødvendigvis i samme leveringsområde som andre kunder.

Assisterte brukere kan velge mellom betaling med bank- eller kredittkort eller betaling med faktura. For kortbetaling gjelder samme betingelser som ordinære privatkunder.

Faktura blir sendt på e-post eller med vanlig post til en valgfri fakturamottaker. Faktura på papir har et fakturagebyr på kr. 25,-. Faktura på e-post har ingen fakturagebyr. Faktura sendes som samlefaktura, etterskuddsvis, i slutten av hver måned. Betalingsbetingelsene er 14 dager dersom ikke annet er avtalt.

Bestillingsbekreftelse blir tilgjengelig på e-post (dersom gyldig e-postadresse er oppgitt), og som pakkseddel på papir sammen med bestillingen uten ekstra kostnad.

All informasjon av taushetspliktig karakter som Oda blir kjent med i forbindelse med registrering av og levering til assisterte brukere behandles konfidensielt og er underlagt samme strenge personvernvilkår som våre øvrige brukere.

Plikter for Fullmaktshavere

Selv om ikke Fullmaktshavere er part i salgstransaksjonene ved hver bestilling, har de et særlig ansvar ovenfor eget personell, de assisterte brukerne de administrerer og Oda:

 • Fullmaktshavere kan gjennom Odas systemer delegere videre myndighet og fullmakt til å utføre bestillinger til personer som utfører tjenester for denne («Bestiller», «Assistent»). Dette gjøres på Fullmaktshavers eget ansvar og risiko.
 • Fullmaktshavere, og eventuelt deres personell, skal fungere som primært kontaktpunkt for sine assisterte brukere og plikter dermed å tilby et kundeservice- og informasjonsapparat som tilstrekkelig dekker behovene til egen brukermasse. De skal også fungere som primært kontaktpunkt for eget personell («Bestiller», «Assistent») o.a.
 • Videre skal Fullmaktshavere stå for opplæring i relevante rutiner og bruk av systemer og er ansvarlig for at alle bestillinger gjennomføres på en sikker måte, med samtykke fra den enkelte bruker varene bestilles på vegne av.
 • Fullmaktshaver er ansvarlig for å erverve nødvendige rettigheter, skriftlig, eller på annen dokumenterbar måte, til å bestille på vegne av sine brukere og forplikte den assisterte brukeren økonomisk, samt sørge for at denne tillatelsen også gjelder for den enkelte Bestiller eller Assistent. Oda Norway AS kan når som helst be om slik dokumentasjon for enkelte assisterte bruker, og dersom ikke slik dokumentasjon kan forelegges, er Fullmaktshaver økonomisk ansvarlig for bestillingene gjort i sine assisterte brukeres navn.
 • Fullmaktshaver er ansvarlig for at assisterte brukere registrert gjennom dem er oppført med korrekt, fullstendig utfylt og oppdatert personinformasjon, leveringsinformasjon og betalingsopplysninger.

Misbruk, mislighold eller brudd på betingelser kan føre til at hele avtalen med Fullmaktshaver, og deres tilhørende registrerte brukerkontoer, inkludert «Superbrukere», «Bestillere» og «Assisterte brukere», sies opp av Oda uten forutgående varsel og uten erstatning.

Bruker- og salgsavtale mellom den enkelte «Assisterte bruker» og Oda Norway AS regnes som inngått når en Fullmaktshaver eller Superbruker oppretter en assistert bruker gjennom Odas system for dette. Alle assisterte brukere som opprettes av Fullmaktshaveren er underlagt Odas salgs- og brukerbetingelser samt personvernpolicy, med de samme rettighetene og pliktene som andre brukere. Fullmaktshaver er ansvarlig for å informere alle sine brukere («Assisterte brukere», så vel som «Superbrukere» og «Bestillere») om vilkår og betingelser for bruk av Oda før brukere registreres, samt legge til rette for at vilkårene forståes og følges når brukeren er registrert.

Ekstraordinære forhold

Oda er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Oda kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Odas kontroll, og som Oda ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Oda er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Odas side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Force majeure

Er Oda forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Oda fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold
 • Oda forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
 • Oda og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
 • For varer som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje gjelder nærmere oppgitte salgsbetingelser. Eventuelle salgsbetingelser er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer gjelder til oppgitt sluttdato eller så lenge beholdningen rekker. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall salg av en vare eller kombinasjon av tilbud, i forbindelse med kampanje, til samme person innenfor et tidsrom.
 • Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Oda Norway AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
 • Oda Norway AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Oda. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • Oda kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Oda har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

Oda med logo er et registrert varemerke av Oda Norway AS.

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Oppskrifter med bilder er brukt med tillatelse i henhold til både generelle bruksbetingelser og særskilte avtaler med Spoon.no (Silje Feiring) Trines matblogg (Trine Sandberg), Matbloggen (Julie Ilona Balas), Heiamat.no (Espen Nersveen), Elin Larsen, Norges sjømatråd, Opplysningskontoret for egg og kjøtt , Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Prouktbilder brukes med tillatelse fra REMA 1000 Norge, Cloetta, Coca Cola, Diplom Is, Findus, Finsbråten, Fjordland, Freia, Frukt.no, GoGreen, Hatting, Jensen & Co, Kavli, Kellogg’s, KiMS, Lantmannen, Lilleborg, Mills, Møllerens, Nestlé, Nidar, Nortura, Proctor & Gamble, Q-meieriene, Rieber & Søn, Ringnes, Stabburet, Sætre, Tine, Unil, WASA/Barilla, Jordan, Santa Maria m.fl.

Alt innhold på disse nettsidene er Oda Norway AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Oda Norway AS.


Betingelsene ble sist oppdatert 25. september 2018.