Salmiakk 750 ml

REMA 1000


REMA 1000 Salmiakk
1320
kr 17,60 per l

ADVARSEL!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Størrelse 750 milliliter
Utleveringsdager Alle dager
Ingredienser Aqua, Ammonia (5-10 %).
Opprinnelsesland Danmark
Leverandør
Rema 1000

Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.