Røykvarslerdagen 1. desember

Røykvarslerdagen 1. desember!

Husk Røykvarslerdagen 1. desember! Vi nærmer oss julen, og denne dagen oppfordres man til å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov. Det kan også være lurt å rengjøre røykvarsleren. Brannvernforeningen anbefaler å bruke støvsugeren på svak styrke for å fjerne støv og andre løse partikler som kan ha samlet seg opp. Vær forsiktig så du ikke skader elektronikken.